Proiect de lege privind combaterea știrilor false. Ce atribuții noi ar putea avea SIS 

0

Proiectul de lege privind combaterea știrilor false, înregistrat recent în Parlament, prevede inclusiv noi atribuții pentru Serviciul de Informații și Securitate (SIS), care ar urma să fie responsabil de contracararea amenințărilor la adresa securității informaționale. 

Astfel, autorii documentului propun să completeze competențele SIS cu una privind „elaborarea și implementarea, în limita competențelor sale, a unui sistem de măsuri orientate spre descoperirea, prevenirea și contracararea acțiunilor care, conform Concepției securității informaționale a Republicii Moldova, reprezintă amenințări la adresa securității informaționale”.

De asemenea, deputații propun ca la obligațiile SIS privind descoperirea, prevenirea și contracararea activității informative și subversive a serviciilor și organizațiilor speciale străine, precum și a unor persoane aparte, orientate spre prejudicierea securității Republicii Moldova, să se adauge și obligația de a face acest lucru inclusiv în domeniul securității informaționale naționale.

Mai mult, SIS ar putea obține dreptul să ceară autorităţilor, instituţiilor publice, persoanelor juridice indiferent de tipul de proprietate, precum şi persoanelor fizice, să înlăture condițiile care contribuie la realizarea „inclusiv a amenințărilor la adresa securității informaționale”.

Legea privind Serviciul de Informații și Securitate se propune a fi completată și cu un cuprins care ține de contracararea dezinformării, răspândirii informațiilor false ce afectează securitatea informațională, vehiculate în sistemele de comunicații electronice. 

În cazul în care SIS va stabili un conținut pe o sursă electronică prin care se promovează dezinformare sau informații false ce afectează securitatea informațională, atunci furnizorii de servicii de găzduire a conținutului online și furnizorii de conținut online de pe teritoriul Republicii Moldova ar urma să fie obligați ca, la indicația Serviciului, să întrerupă imediat, cu informarea publicului, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului prin eliminarea acestuia la sursă.

În acest context, SIS ar trebui să aprobe o listă cu sursele online care promovează informații ce afectează securitatea informațională, iar indicația executorie trebuie să conțină motivele pentru care site-ul a fost inclus în listă. Dacă propunerile vor fi aprobate, atunci furnizorii de servicii de comunicații electronice vor fi obligați, la indicația SIS, să blocheze accesul utilizatorilor din Republica Moldova la sursele incluse în ordinul menționat.

Totodată, autorii au prevăzut și căi de contestare a deciziei SIS, prin intermediul instanței de judecată, de către orice persoană interesată, fără respectarea procedurii prealabile. Contestarea indicației nu suspendă executarea acesteia de către furnizorii de rețea și/sau servicii de comunicații electronice. Astfel de cereri se propun a fi examinate în termen de 10 zile.

Inițiativa a fost înregistrată pe 5 aprilie de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate.