Ghid explicativ: Cum să aplicăm articolul 13 din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru a asigura o informare corectă

0

Consiliul Audiovizualului a elaborat Ghidul explicativ privind asigurarea informării corecte, în care explică în detalii normele prevăzute de art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA) și cum pot fi aplicate acestea în activitatea practică a furnizorilor de servicii media (FSM).

La baza  Ghidului stau atât prevederile legale, cât și regulile de conduită profesională pentru asigurarea informării corecte, care au fost dezbătute anterior în cadrul unor consultări publice. De asemenea, la elaborarea documentului s-a ținut cont de  propunerile venite din partea Asociației Presei Electronice, Asociației Promo-LEX, Centrului pentru Jurnalism Independent, Furnizorului de servicii media SRL „Media Resurse” (TV6 și Orhei TV).

Potrivit autorilor, scopul Ghidului rezidă în aplicarea corespunzătoare și predictibilă a normelor art.13 din CSMA „în temeiul unei înțelegeri clare a esenței normelor atât din partea FSM, care sunt obligați să le respecte, cât și din partea CA, care este obligat să supravegheze respectarea lor”. În acest fel, documentul urmărește eliminarea disensiunilor iminente când aceeași normă este interpretată de cele două părți în mod diferit.

Furnizorii de servicii media vor găsi în Ghid explicații pertinente despre exigențele pe care trebuie să le respecte în programele lor informative și de dezbateri: asigurarea distincției  între fapte și opinii, verificarea informației și prezentarea acesteia în mod imparțial și cu bună credință, documentarea factologică, abordarea credibilă a evenimentelor, reflectarea echilibrată a unor opinii diferite, rigoare și acuratețe în redactarea și prezentarea știrilor etc.

Sunt explicate în mod clar și normele legale care vizează asigurarea imparțialității, echilibrului și favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică; evitarea oricăror forme de discriminare, prezentarea echilibrată a reprezentanților puterii și ai opoziției.

Ghidul oferă explicații și în ceea ce privește organizarea și prezentarea de către furnizorul de servicii media a televotului sau a sondajelor de genul vox populi. În acest caz trebuie respectate un șir de cerințe: să nu fie oferite recompense persoanelor chestionate; opiniile exprimate de acestea în cadrul televotului sau al sondajului de tip vox populi să fie prezentate cât mai fidel, așa precum au fost ele exprimate de participanți, „fără a le prelucra astfel încât să răspundă unei idei/opinii pe care furnizorul vrea să o transmită publicului”.

Ghidul accentuează și faptul că atunci când difuzează rezultatele unui televot sau sondaj, furnizorul de servicii media trebuie să menționeze că acesta „nu este reprezentativ pentru opinia publică și nu are valoarea unui sondaj de opinie”.

Documentul este o îndrumar sigur  pentru furnizorii de servicii media, care îi poate ajuta în munca de informare corectă a cetățenilor,precum și în evitarea unor amenzi din partea Autorității din audiovizual, în cazul în care ar încălca normele prevăzute de lege.