CEDO se va pronunța pe marginea retragerii licenței postului de televiziune NIT

0

Curtea Europeană a Drepturilor Omului se va pronunța în cauza NIT S.R.L. împotriva Republicii Moldova,  în cadrul unei audieri publice care va avea loc la 5 aprilie 2022, potrivit unui comunicat de presă emis de instituția de la Strasburg.

În 2012, societatea reclamantă „Noile Idei Televizate (NIT) S.R.L” s-a plâns la CEDO pentru   retragerea licenței postului său de televiziune NIT, argumentând că în acest mod  i-a fost încălcat dreptul la libertatea de exprimare și dreptului de proprietate. De asemenea, invocând  articolului 6 (dreptul la un proces echitabil), reclamantul a considerat că procedura privind revocarea licenței sale nu a fost echitabilă.

Înainte de aceasta, în perioada 2009 și 2011, postul de televiziune a fost sancționat de mai multe ori pentru încălcarea legislației privind protecția pluralismului, și anume a obligațiilor de neutralitate și imparțialitate, în buletinele sale de știri. În special, autoritatea națională din domeniul audiovizualului a acuzat postul de televiziune de lipsă de pluralism, de buletine de știri părtinitoare din punct de vedere politic, de favorizarea partidului politic de opoziție și de difuzarea de știri distorsionate.

În 2012, după ce postul de televiziune a eșuat din nou să respecte legea privind pluralismul, astfel cum era prevăzută la articolul 7 din Codul audiovizualului național de atunci, în ciuda numeroaselor sancțiuni mai blânde care i-au fost impuse, licența de funcționare i-a fost retrasă.

Societatea reclamantă a contestat decizia în fața instanțelor naționale, dar acțiunea sa a fost respinsă ca nefondată în 2013. Curtea de Apel a constatat, în special, că autoritatea audiovizuală nu a avut altă opțiune decât să impună cea mai dură sancțiune de revocare a licenței postului de televiziune, având în vedere că acesta a refuzat să se conformeze legislației naționale privind pluralismul.

Cererea a fost depusă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului la 11 mai 2012. La 17 aprilie 2018, Guvernul Republicii Moldova a fost notificat cu privire la cerere, cu întrebări din partea Curții. La 3 martie 2020, camera căreia i-a fost repartizată cauza și-a declinat competența în favoarea Marii Camere. La 14 octombrie 2020 a avut loc o audiere prin videoconferință, privind admisibilitatea și fondul cauzei.

Canalul de televiziune privat NIT a început să funcționeze în 1997 și a primit  licență pentru a emite la nivel național începând cu 2004, iar din 2009 a fost principala voce a Partidului Comuniștilor, pe atunci în opoziție.