Studiu de caz. Sondaje electorale în principalele ediții informative ale televiziunilor

0

Tv Moldova 1, Prime TV, Tv Canal 2, Tv Canal 3, Publika TV, Jurnal TV, Pro TV, TV7, NTV Moldova, Realitatea TV, Tv N4, RTR Moldova, Euro TV.

Prezentul studiu de caz se întemeiază pe cadrul normativ existent de reglementare a reflectării de către mass-media a alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016, și pe analiza modului în care televiziunile monitorizate au comunicat audienței în principalele lor ediții informative despre rezultatele primului sondaj electoral realizat de Asociația sociologilor și demografilor (ASDM), prezentate pe 15 septembrie, și despre rezultatele sondajului al doilea, realizat de Centrul CBS-AXA la comanda IDIS „Viitorul”, prezentate pe 28 septembrie.

Cadrul normativ:

Codul electoral, art. 64 (1) Radiodifuzorii, în cadrul tuturor programelor lor, şi mijloacele de informare în masă scrise fondate de autorităţi publice au obligaţia de a respecta principiile de echitate, responsabilitate, echilibru şi imparţialitate în reflectarea alegerilor; art. 641(10). În perioada electorală, orice sondaje de opinie privind preferinţele politice ale alegătorilor pot fi efectuate numai cu condiţia înştiinţării prealabile a Comisiei Electorale Centrale. Rezultatele acestor sondaje pot fi date publicităţii cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua alegerilor.

Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale (CEC) nr.181 din 6 septembrie 2016:

 1. Radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova reflectă campania electorală pentru alegerile prezidențiale în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului electoral, Codului audiovizualului, Legii presei, Legii cu privire la libertatea de exprimare, Legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă şi a actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, respectînd drepturile categoriilor de alegători cu nevoi speciale.
 1. Radiodifuzorii au dreptul să difuzeze rezultatele sondajelor de opinie cu tematică electorală, cu cel tîrziu 5 zile înainte de ziua alegerilor, doar în cazul în care acestea sînt însoţite de următoarele informaţii:
 • denumirea organizaţiei care a efectuat sondajul;
 • data sau intervalul de timp în care s-a desfăşurat sondajul şi metoda utilizată;
 • dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
 • comanditarul sondajului şi sursa de finanţare;
 • dovada privind înştiinţarea CEC despre desfăşurarea sondajului de opinie cu tematică electorală în conformitate cu art. 64′ alin. (10) din Codul electoral.

Remarcă: deși Regulamentul CEC se referă la ”reflectarea campaniei electorale”, p. 55 prevede ”înştiinţarea CEC despre desfăşurarea sondajului de opinie cu tematică electorală în conformitate cu art. 64′ alin. (10) din Codul electoral”, care obligă autorii de sondaje cu tematică electorală să înștiințeze CEC nu doar pe durata campaniei electorale, ci a perioadei electorale. Altfel spus, deși titlul regulamentului sugerează reguli pentru campania electorală, iar conținutul lui, cel puțin, în p. 55, extinde cadrul temporal până la perioada electorală. Faptul creează confuzii, de aceea ne vom ghida de prevederile Codului electoral, art. 641 (10).

Din Declarațiile privind politica editorială pentru campania electorală, aprobate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA):

Nr. Televiziuni Angajamente asumate (extras) notă
1. Tv Moldova 1 2.3. Compania va informa telespectatorii și ascultătorii despre rezultatele sondajelor de opinie cu tematică electorală cu cel tîrziu 5 Angajament   conform
zile înainte de ziua alegerilor, doar în cazul  când acestea vor fi însoțite de următoarele informații: legislației
denumirea organizaţiei care a efectuat sondajul;
– data sau intervalul de timp în care s-a desfăşurat sondajul şi metoda utilizată;
– dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
– comanditarul sondajului şi sursa de finanţare;
– dovada privind înştiinţarea CEC despre desfăşurarea sondajului de opinie cu tematică electorală în conformitate cu art. 64′ a lin. (10)
din Codul electoral.
2. Prime TV II (7). Sondajele de opinie vor fi prezentate în condițiile articolului 64′ alin. (10) din Codul electoral. Rezultatele sondajelor de opinie cu Angajament ambiguu.
tematică electorală vor fi însoțite de următoarele informații:
– denumirea organizaţiei care a efectuat sondajul;
– data sau intervalul de timp în care s-a desfăşurat sondajul şi metoda utilizată;
– dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
– comanditarul sondajului şi sursa de finanţare;
– dovada privind înştiinţarea CEC despre desfăşurarea sondajului de opinie cu tematică electorală. Și radiodifuzorul, și
VII (2) Sondajele de opinii cu tematică electorală vor fi prezentate în condițiile articolului 64′ alin. (10) din Codul electoral. Rezultatele CCA au demonstrat
sondajelor de opinie cu tematică electorală vor fi însoțite de următoarele informații: lipsă de atenție
denumirea organizaţiei care a efectuat sondajul;
– data sau intervalul de timp în care s-a desfăşurat sondajul şi metoda utilizată;
– dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
– solicitantul și sursa de finanţare a sondajului
3. Tv Canal 2 II (7). Sondajele de opinie vor fi prezentate în condițiile articolului 64′ alin. (10) din Codul electoral. Rezultatele sondajelor de opinie cu Angajament ambiguu.
tematică electorală vor fi însoțite de următoarele informații:
denumirea organizaţiei care a efectuat sondajul;
– data sau intervalul de timp în care s-a desfăşurat sondajul şi metoda utilizată;
– dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
– comanditarul sondajului şi sursa de finanţare; Și radiodifuzorul, și
– dovada privind înştiinţarea CEC despre desfăşurarea sondajului de opinie cu tematică electorală.
VII (2) Sondajele de opinii cu tematică electorală vor fi prezentate în condițiile articolului 64′ alin. (10) din Codul electoral. Rezultatele CCA au demonstrat
sondajelor de opinie cu tematică electorală vor fi însoțite de următoarele informații: lipsă de atenție
denumirea organizaţiei care a efectuat sondajul;
– data sau intervalul de timp în care s-a desfăşurat sondajul şi metoda utilizată;
– dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
– solicitantul și sursa de finanţare a sondajului
4. Tv Canal 3 II (7). Sondajele de opinie vor fi prezentate în condițiile articolului 64′ alin. (10) din Codul electoral. Rezultatele sondajelor de opinie cu Angajament ambiguu.
tematică electorală vor fi însoțite de următoarele informații:
denumirea organizaţiei care a efectuat sondajul;
– data sau intervalul de timp în care s-a desfăşurat sondajul şi metoda utilizată;
– dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
– comanditarul sondajului şi sursa de finanţare; Și radiodifuzorul, și
– dovada privind înştiinţarea CEC despre desfăşurarea sondajului de opinie cu tematică electorală.
VII (2) Sondajele de opinii cu tematică electorală vor fi prezentate în condițiile articolului 64′ alin. (10) din Codul electoral. Rezultatele CCA au demonstrat
sondajelor de opinie cu tematică electorală vor fi însoțite de următoarele informații: lipsă de atenție
denumirea organizaţiei care a efectuat sondajul;
– data sau intervalul de timp în care s-a desfăşurat sondajul şi metoda utilizată;
– dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
– solicitantul și sursa de finanţare a sondajului
5. Publika TV II (7). Sondajele de opinie vor fi prezentate în condițiile articolului 64′ alin. (10) din Codul electoral. Rezultatele sondajelor de opinie cu Angajament ambiguu.
tematică electorală vor fi însoțite de următoarele informații:
denumirea organizaţiei care a efectuat sondajul;
– data sau intervalul de timp în care s-a desfăşurat sondajul şi metoda utilizată;
– dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
– comanditarul sondajului şi sursa de finanţare; Și radiodifuzorul, și
– dovada privind înştiinţarea CEC despre desfăşurarea sondajului de opinie cu tematică electorală.
VII (2) Sondajele de opinii cu tematică electorală vor fi prezentate în condițiile articolului 64′ alin. (10) din Codul electoral. Rezultatele CCA au demonstrat
sondajelor de opinie cu tematică electorală vor fi însoțite de următoarele informații: lipsă de atenție
denumirea organizaţiei care a efectuat sondajul;
– data sau intervalul de timp în care s-a desfăşurat sondajul şi metoda utilizată;
– dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
– solicitantul și sursa de finanţare a sondajului
6. Jurnal TV Postul de televiziune Jurnal Tv va: Angajament general
– Asigura reflectarea echitabilă, imparțială și echilibrată a alegerilor prezidențiale.
7. Pro TV Campania electorală pentru alegerile prezidențiale se va desfășura în conformitate cu  Codul electoral… Angajament general.
”PROdigital” S.R.L. va reflecta campania electorală pentru alegerile parlamentare în conformitate cu Codul electoral… Și   radiodifuzorul,   și
CCA au demonstrat
lipsă de atenție.
8. TV 7 2. (b) În perioada electorală Postul de televiziune ”Tv 7” va desfășura sondajele de opinie în condițiile articolului 64′ ali n. (10) din Angajament   conform
Codul electoral. Rezultatele sondajelor de opinie cu tematică electorală vor fi însoțite de următoarele informații: legislației
denumirea organizaţiei care a efectuat sondajul;
– data sau intervalul de timp în care s-a desfăşurat sondajul şi metoda utilizată;
– dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
– comanditarul sondajului şi sursa de finanţare;
– dovada privind înştiinţarea CEC despre desfăşurarea sondajului de opinie cu tematică electorală. Și   radiodifuzorul,   și
6. (b) Publicitatea electorală se va amplasa în emisie exclusiv în următoarele condiții: CCA au demonstrat
(b) prezentarea certificatului eliberat de consiliul electoral de circumscripție privind înregistrarea concurentului… lipsă de atenție
9. NTV Moldova 4. (2). La organizarea talk-show-urilor și a altor emisiuni din grila de emisie a postului ”NTV Moldova” se vor asigura respectarea Angajament general
principiului echilibrului, imparțialității, responsabilității și pluralismului de opinii în cadrul luărilor de cuvînt.
10. Realitatea TV Campania electorală pentru alegerile Președintelui RM se va desfășura la Realitatea Tv în conformitate cu Codul electoral… Angajament general
11. Tv N4 În perioada de referință, Postul de televiziune ”N4” va reflecta procesul electoral conducându-se de Regulamentul…(CEC – n.n.), Angajament general
respectînd Codul electoral…
12.

Notă: mai mulți radiodifuzori se obligă, prin Declarații, să respecte Legea presei, deși aceasta nu are vreo relevanță nici pentru radiodifuzori, nici pentru presa scrisă, de rând ce art. 64 din Codul electoral conține suficiente prevederi, inclusiv pentru mass-media scrisă, ca să răspundă cerințelor p.40. din Regulamentul CEC. (”40. Publicitatea electorală și spoturile electorale distribuite în rețeaua internet, inclusiv cea plasată pe paginile web administrate de radiodifuzori, publicitatea electorală distribuită prin intermediul telefoniei mobile se asimilează publicității electorale în presa scrisă”).

Constatări

în urma analizei modului în care televiziunile monitorizate au reflectat rezultatele sondajului „Preşedintele Republicii Moldova în viziunea cetăţenilor: abordare sociologică”, prezentat public pe 15 septembrie 2016 de către ASDM, și a sondajului ”Calitatea guvernării evaluată prin prisma serviciilor acordate de stat”, prezentat public pe 28 septembrie 2016 de către CBS AXA și IDIS ”Viitorul”.

Notă: dat fiind faptul că sondajul al doilea (CBS AXA și IDIS ”Viitorul”) nu este unul în totalitate electoral, nu am considerat că televiziunile monitorizate trebuiau să răspundă rigorii legale de a anunța dacă CEC a fost înștiințată despre desfăşurarea sondajului de opinie cu tematică electorală.

 

Nr. Tv 15 septembrie: sondaj ASDM 28 septembrie: sondaj CBS AXA / IDIS ”Viitorul”
1. Moldova Primul subiect în ediția informativă. În ziua respectivă mass-media a fost Moldova  1  comunică  la  mijlocul  ediției  despre  rezultatele  sondajului,  dând
1 preocupată și de alte teme, precum: prioritate  unor  teme  de  interes  public  mai  mare.  Subiectul  pune  accent  pe
un copil de 5 ani a ingerat otravă pentru șobolani, preferințele de vot la prezidențiale, deși era de așteptat ca radiodifuzorul public să
un copil a fost lovit de o mașină, scoată în prim-plan încrederea în instituțiile statului sau îngrijorările cele mai mari

 

droguri vândute fără piedici la discoteci, ale cetățenilor. Însăși sondajul nu a fost unul electoral, având genericul ”Calitatea
probleme cu creditul polonez de 100 de milioane de Euro pentru guvernării evaluată prin prisma serviciilor acordate de stat”.
agricultură, În rest, subiectul este prezentat cu respectarea normelor profesionale, exceptand
 • primul raport de monitorizare a alegerilor, prezentat de ONG-ul finalul: ”Sondajul a fost realizat în perioada 14-25 septembrie, pe un eşantion de
PromoLEX… peste 1100 de persoane”. Astfel, în text nu este amintit comanditarul sondajului şi
Ca relevanță și impact real, fiecare dintre temele enumerate puteau sta în sursa de finanţare, precum și marja de eroare.
fața rezultatelor sondajului. În context: corporaţia britanică BBC, din proprie
iniţiativă, şi-a asumat nişte reguli, între care:
emisiunea nu trebuie să înceapă cu rezultate ale sondajelor de
opinii;
BBC va evita expresii ce pot fortifica credibilitatea în rezultatele
sondajelor şi, de exemplu, în loc de „arată” va utiliza „presupun”
datele cercetării;
să fie furnizate informaţii suplimentare: autorul sondajului, perioada

în care a fost efectuat, eşantionul, geografia, metodologia, chestionarul etc.

În Olanda ziarele serioase nu publică rezultatele sondajelor de opinii pe prima pagină.

Tv Moldova 1 încheie subiectul astfel:” Sondajul a fost efectuat în perioada
2-10 septembrie 2016 pe un eșantion de 1179 de respondenți din 77 de
localități  ale  RM  cu  excetția  regiunii  transnistrene”.  Dacă  acest  final  îl
confruntăm cu angajamentul luat prin Declarația privind politica editorială
pentru campania electorală, aprobat de CCA, atunci atestăm lipsa câtorva
elemente și anume:
– metoda utilizată;
– dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
– comanditarul sondajului şi sursa de finanţare;
– dovada privind înştiinţarea CEC despre desfăşurarea sondajului de opinie
cu  tematică  electorală  în  conformitate  cu  art.  64′  alin.  (10)  din  Codul
electoral.
2. Prime Tv Subiectul,  al  doilea  în  ediție,  este  anunțat  astfel:”Salt  impresionant  în Subiectul, al doilea în ediție, este intitulat: ”Lupu, Năstase și Sandu se duelează în
favoarea  PD.  Acest  lucru  reiese  din  rezultatele  unui  sondaj  de  opinie sondaje”. De fapt, în sondaj, și nu ”în sondaje”, se duelează Sandu, Năstase și
publică,  prezentat  astăzi  de  ASDM.  Studiul  mai  arată  și  o  scădere Lupu. Prime Tv, însă, îl scoate în prim-plan pe candidatul PDM la prezidențiale. În
pronunțată pentru intențiile de vot pentru formațiunea lui Renato Usatâi și subiect se pune accentul pe creșterea puternică în sondaje a candidatului PDM și
pentru partidul Demnitate și Adevăr al mafioților Țopa”. În continuare autorii pe  creșterea  importantă  a  PDM,  ajuns  pe  locul  doi.  Prime  Tv  precizează  că
subiectului  vorbesc  despre  faptul,  că  ”timp  de  jumătate  de  an  numărul ”Potrivit sondajului, candidatul PSRM, Igor Dodon, s-ar clasa primul în preferinţele
moldovenilor care au declarat că ar vota pentru PD a crescut cu aproape o de vot, dacă duminica viitoare s-ar alege președintele. Pentru el ar vota puţin
treime”. În imagine apar datele sondajului: pe primul loc PSRM (20,7%) cu o peste 23 la sută dintre alegători. Maia Sandu a scăzut cu cinci puncte procentuale,
creștere de 2,8%, pe locul doi – PAS (10,4%), cu o creștere cu 2,9% și pe comparativ cu sondajul din aprilie al CBS-AXA, realizat la comanda IPP. În pofida
locul trei – PD (8,9%), cu o creștere de 2,5%. Alte rezultate, cităm: ”Partidul eforturilor de promovare agresivă a finului de cununie al mafiotului Victor Țopa prin
lui Renato Usatâi a pierdut aproape 4 puncte procentuale. Cea mai mare intermediul trustului Jurnal TV, intenția de vot pentru Andrei Năstase rămâne
prăbușire, însă, a înregistrat-o Partidul Platforma DA a mafioților Țopa. neschimbată. Altfel stau lucrurile în cazul liderului PDM, Marian Lupu, pentru care
Dacă acum 6 luni pentru această formațiune și-ar fi dat votul aproape 12 la s-a triplat intenția de vot”. De observat că în cazul liderului PSRM Prime Tv nu
sută dinte alegători, în prezent, numărul celor care ar mai susține partidul amintește că intențiile de vot au crescut de la 18,5%  la 23,3%, precum o face în
DA  la  alegeri,  este  de  doar  7,7%”.  Din  finalul  subiectului  aflăm  că:  ” cazul celorlalți candidați la prezidențiale. Prime Tv nu face referire la alte rezultate
Sondajul a fost realizat în perioada 2-10 septembrie, pe un eșantion de ale sondajului, cum ar fi, bunăoară, răspunsurile la întrebarea ”Dacă duminica
1.179 de persoane, din 77 de localități. Marja de eroare este de +/- trei la viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, pentru care
sută”. partide / formatțiuni politice nu vetți vota în nici un caz?”, de altfel, relevante. Cei
Prime Tv, în acest caz: mai mulți respondenți, 42,3 la sută nu ar vota penru PDM.  Prime Tv nu prezintă
a excelat în favorizarea unui partid politic, cu candidat desemnat la nici câtă încredere au cetățenii în guvernare sau care-s temerile lor cele mai mari.
prezidențiale; Prin urmare, rezultatele sondajului  sunt reflectate în mod selectiv și părtinitor,
a neglijat principiul veridicității, prezentând rezultatele sondajului scoțând în relief date ce-l favorizează pe candidatul PDM la prezidențiale. Pe final
drept adevăr curat, iar acest lucru lasă loc pentru o eventuală aflăm că ”Sondajul a fost efectuat în perioada 14-25 septembrie, pe un eşantion
manipulare a telespectatorilor; de 1108 persoane, cu o marjă de eroare de  trei la sută”.
a  neglijat  principiul  imparțialității/neutralității,  făcând  abuz  de
adjective și dând aprecierii când s-a referit la subiecții sondajului;
a încălcat propriile angajamente din Declarația  privind politica
editorială pentru campania electorală, aprobat de CCA, când nu
a prezentat, în final, date vizând – metoda utilizată; comanditarul
sondajului şi sursa de finanţare; dovada privind înştiinţarea CEC
despre desfăşurarea sondajului de opinie cu tematică electorală în
conformitate cu art. 64′ alin. (10) din Codul electoral.
Prime Tv mai are un subiect la temă, în care afirmă: ”Pretendenții la fotoliul
de  președinte  din  partea  opoziției  pierd  simpatia  alegătorilor,  arată
rezultatele unui nou studiu de opinie… În doar câteva luni Igor Dodon, Maia
Sandu  și  Andrei  Năstase  au  coborât  în  sondaje  cu  câteva  puncte
procentuale. În schimb, s-a dublat numărul celor care spun că și-ar da votul
pentru liderul PDM M.Lupu. Candidatul formațiunii lui Renato Usatâi, D.
Ciubașenco, însă, ar acumula doar 2,9 la sută dintre sufragii”. Și-n acest
subiect atestăm aceleași lacune regretabile, ca și în cel anteriior.
3. Canal 2 Tv Canal 2 dedică două subiecte rezultatelor sondajului. Primul este intitulat Subiectul despre rezultatele sondajului este intitulat ”Lupu a crescut puternic în
”Prezidențialele în opinia moldovenilor”, iar al doilea – ”PDM, salt important sondaje” și-i al 4-lea în ediție.
în intenția de vot”. Subiectul al doilea, practic, este identic celui de la Prime
Tv, punând accentul pe evoluția cea mai spectaculoasă a PDM, chiar dacă
e pe locul trei, și pe prăbușirea cea mai mare a partidului ”mafioților Țopa”.
Derogările admise de Canal 2 sunt aceleași ca și în cazul Prime Tv.
4. Canal 3 Tv Canal 3 difuzează același subiect ca și Prime Tv și Tv Canal 2, doar că Subiectul, plasat primul în ediție, este intitulat ca și la Tv Canal 2 – ”Lupu a crescut
modifică titlul – ”Usatîi şi Năstase, în cădere liberă”, și unele calificative puternic în sondaje”. Conținutul subiectului este similar celor difuzate de Prime Tv
(”Creștere  puternică  pentru  intenția  de  vot  în  favoarea  Partidului și de Tv Canal 2.
Democrat.”, ”scădere mare a intenției de vot pentru formațiunea lui Renato
Usatîi și Partidul Demnitate și Adevăr al mafioților Țopa” etc). Sunt atestate,
prin urmare, aceleași derogări, ca și-n cazul Prime Tv și Tv Canal 2.
5. Publika Publika Tv intitulează subiectul ”PDM, creștere puternică în sondaje” și, de Subiectul are titlu identic cu cele difuzate de Canal 2 și Canal 3: ”Lupu a crescut
asemenea, pune accentul pe ”creșterea puternică pentru intenția de vot în puternic în sondaje” . Conținutul subiectului este similar celor difuzate de Prime
favoarea Partidului Democrat” și pe ”scăderea mare a intenției de vot pentru Tv, de Canal 2 și Canal 3.
formațiunea lui Renato Usatîi și față de Partidul Demnitate și Adevăr al
mafioților Țopa”. În final Publika Tv amintește că ”Sondajul a fost realizat în
perioada 2-10 septembrie, pe un eșantion de 1179 de persoane, din 77 de
localități”, dar uită să prezinte restul informației relevante, inclusiv marja de
eroare pentru rezultate.
6. Jurnal Tv N-a reflectat sondajul Subiectul este plasat al treilea în ediție, purtând titlul ”Năstase, în top trei la
prezidențiale”. Subiectul conține datele relevante despre sondaj. Titlul și primele
fraze îi confer o anumită doză de părtinire.
7. Pro Tv Este primul subiect în ediție și-i intitulat ”Dodon și Sandu, pe val”. Titlul Subiectul, al doilea din ediție, este intitulat ”Bătălie pentru locul 2”. Subiectul este
corespunde rezultatelor sondajului, dat fiind că indică cele mai mari șanse complex, conținând, inclusiv explicațiile lui Vl. Plahotniuc postate pe Facebook
la  prezidențiale  pentru  liderul  PSRM  și  pentru  lidera  PAS.  Subiectul (FB) privitor la creșterea PD, informație echilibrată cu răspunsul respondenților
corespunde normelor profesionale, cu excepția finalului (”Sondajul a fost referitor la ce partid nu ar vota în nici un caz la alegeri parlamentare.
realizat  de  Asociația  sociologilor  și  demografilor  în  perioada  2-10
septembrie, pe un eșantion de 1179 de persoane din 77 de localități. Marja
de eroare este de 3 la sută”), în care nu se regăsește întreaga informație
despre  sondaj,  cerută  de  legislație  (metoda  utilizată;  comanditarul
sondajului şi sursa de finanţare; dovada privind înştiinţarea CEC despre
desfăşurarea sondajului de opinie cu tematică electorală în conformitate cu
art. 64′ alin. (10) din Codul electoral).
8. Tv 7 Tv 7 plasează subiectul cu rezultatele sondajului al treilea în ediție, după ce Subiectul, plasat primul în ediție, este intitulat ”Un nou sondaj”. Ca și ProTv, Tv 7
comunică despre raportul de monitorizare a procesului electoral prezentat face trimitere la opinia vicepreședintelui PDM Vl. Plahotniuc, de pe FB, ca reacție
de  ONG-ul PromoLEX. Subiectul este intitulat „Primul sondaj electoral” și la  sondaj.  Spre  deosebire  de  ProTv,  însă,  autorul  subiectului  spune:  ”Ceilalți
scoate în relief prezența la vot, scăzută, conform sondajului. Subiectul este candidați vizați nu au răspuns la telefon pentru a comenta datele”. Este o frază de
realizat în corespundere cu normele prfesionale, exceptând finalul, din care serviciu, cu încărcătură speculativă, pe motiv că veridicitatea enunțului nu poate fi
lipsesc elemente, precum: metoda utilizată; comanditarul sondajului şi sursa verificată.
de  finanţare;  dovada  privind  înştiinţarea  CEC  despre  desfăşurarea
sondajului de opinie cu tematică electorală.
9. NTV Este primul subiect din ediție și-i intitulat: ”Igor Dodon, tot mai popular în Titlul  subiectului  este  ”Dodon,  lider  în  cursa  prezidențială”  și  corespunde
sondaje”. Să observăm în titlu pluralul ”sondaje”, deși motiv pentru subiect a rezultatelor sondajului. Deși se referă și la alți candidați la prezidențiale, autorul
fost un singur sondaj. Autorul subiectului afirmă că ”Diferența dintre scorul subiectului demonstrează părtinire vădită față de un singur candidat și față de un
înregistrat în sondaje dintre Igor Dodon și următorii clasați crește rapid”, dar singur  partid.  Exemplu:  ”Candidatul  Partidului  Socialiştilor  pentru  funcția  de
nu prezintă dovezi nici pentru a confirma enunțul din titlu, nici pentru a președinte al țării se distanțează rapid și evident față de contracandidații săi, iar
demonstra ”creșterea rapidă”. Final: Studiul sociologic a fost realizat de încrederea cetățenilor  în  Igor Dodon crește  pe măsură ce  ziua scrutinului se
către ASDM în perioada 2-10 septembrie 2016, pe un eşantion de 1179 de apropie”. Din prezentarea publică a rezultatelor sondajului, unul complex, este
oameni  din  77  de  localităţi.  Studiul  reprezintă  o  parte  componentă  a selectat următorul crâmpeu: ”Este evident că domnul Dodon are certe șanse sau
proiectului internaţional „Instituţia referendumului în Republica Moldova şi este un favorit cert al trecerii în turul doi, atunci al doilea candidat care ar merge în
alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016″. Marja de eroare este de trei turul doi nu prea este clar. Avem acești trei candidați cu șanse relativ egale”, a
la sută”. Pe site-ul NTV găsim un alt subiect cu referire la datele sondajului, declarat Ion Tăbârță, expert IDIS ”Viitorul”. Atestăm, prin urmare, aceeași atitudine
intitulat ”PSRM, votat masiv la alegerile parlamentare anticipate”. favorizantă față de candidatul PSRM la prezidențiale și față de PSRM, ca și în
NTV, în acest caz: cazul anterior.
a excelat în favorizarea unui candidat desemnat la prezidențiale și
a unui partid politic;
a  neglijat  principiul  veridicității,  prezentând  eronat  rezultatele
sondajului, astfel, lăsând loc pentru manipularea telespectatorilor;
a  neglijat  principiul  imparțialității/neutralității,  făcând  abuz  de
adjective;
a  încălcat  propriile  angajamente  din  Declarația  privind  politica
editorială pentru campania electorală, aprobat de CCA, când nu a
prezentat, în final, date vizând metoda utilizată și dovada privind
înştiinţarea  CEC  despre  desfăşurarea  sondajului  de  opinie  cu
tematică electorală.
10. Realitatea Subiectul este intitulat ”SONDAJ! Favoriții la alegerile prezidențiale nu se Subiectul este intitulat ” SONDAJ: Igor Dodon, favoritul la prezidențiale. Maia
schimbă: Igor Dodon și Maia Sandu rămân în top”, și-i scris în conformitate Sandu,  Andrei  Năstase  și  Marian  Lupu,  la  diferență  de  0,5%”,  și-i  scris  în
cu  normele  profesionale,  exceptând  finalul,  din  care  lipsesc  elemente, conformitate cu normele profesionale
precum:  marja de eroare comanditarul și sursa de finanțare, dovada privind
înştiinţarea  CEC  despre  desfăşurarea  sondajului  de  opinie  cu  tematică
electorală.
11. N 4 Subiectul cu titlul – ”Dodon și Sandu, în turul II”, corespunde rezultatelor Subiectul  cu  titlul  –  ”Dodon,  Sandu  și  Năstase,  pe  podium”,  corespunde
sondajului  și-i  realizat  în  conformitate  cu  normele  profesionale.  Finalul rezultatelor sondajului și-i realizat în conformitate cu normele profesionale.
subiectului:  ”Sondajul  a  fost  efectuat  de  ASDM  din  propriile  resurse
financiare,  în  perioada  2-10  septembrie,  pe  un  eșantion  de  1.179  de

respondenți din 77 localități, exclusiv regiunea transnistreană, cu o eroare de +- 3%., iar CEC nu a fost notificată de către asociație despre desfășurarea acestui sondaj, așa cum prevede legislația națională în perioada electorală”.

Finalul corespunde rigorilor legislației în vigoare și angajamentelor televiziunii în alegerile prezidențiale.

Concluzii:

 • Toate televiziunile monitorizate, prin Declarațiile depuse la CCA și aprobate de către acesta, s-au angajat să reflecte alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016, inclusiv prin prezentarea rezultatelor sondajelor electorale, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Tv Moldova 1, Jurnal Tv, TV 7, NTV Moldova, în Declarații, se obligă să respecte și Legea presei, deși aceasta nu are nicio relevanță, iar CCA nu a avut reacție.
 • Prime TV, Canal 2, Canal 3, Publika TV, Pro TV și Tv 7, în Decalarații, au admis inexactități, ușor de eliminat, dar faptul scoate în vileag o atitudine formală atât a respectivilor radiodifuzori, cât și a autorităţii de reglementare a domeniului
 • Deși toate televiziunile monitorizate au site-uri, cu excepția câtorva (Tv Moldova 1, Pro TV, Realitatea TV), în Declarații, nu au prezentat angajamente, fapt ce ar putea conduce la abuzuri.
 • Nici o televiziune, cu excepția Tv N4, nu a reflectat rezultatele primului sondaj electoral (ASDM) în conformitate cu legislația în vigoare și cu propriile angajamente. Până la momentul lansării publice a prezentului studiu de caz sunt lipsă reacția CCA și a CEC asupra acestui fapt.
 • Modul în care Tv Moldova 1 a reflectat rezultatele sondajelor nu poate fi calificat drept unul de referință, lucru așteptat din partea unui radiodifuzor public în raport cu televiziunile private.

–      Prime TV, Canal 2, Canal 3 și Publika TV, prin tonalitatea exaltată și prin limbajul adjectivat, au prezentat rezultatele sondajelor cu grave derogări de la normele profesionale, favorizând vădit candidatul la prezidențiale din partea PDM și PDM, și defavorizând vădit contracandidații din partea PPDA și PAS. Autorii și prezentatorii subiectelor au demonstrat, mai degrabă, calități de propagandiști de partid, decât de jurnaliști.

 • NTV Moldova a prezentat rezultatele sondajelor într-o manieră, prin care a favorizat candidatul PSRM la prezidențiale și PSRM.
 • Jurnal Tv, în prezentarea rezultatelor sondajului făcute publice pe 28 septembrie, a favorizat, într-o măsură oarecare, liderul PPDA.
 • Tv Moldova 1, Pro Tv, Tv 7, Realitatea Tv, Tv N4 au reflectat rezultatele celor două sondaje, într-o măsură mai mare ori mai mică, neutru și echilibrat.

Recomandări:

Pentru CEC: să monitorizeze cu toată atenția procesul electoral, inclusiv pe segmentul mass-media, și să reacționeze prompt și eficient în cazurile, în care constată derogări de la cadrul normativ, parte a căruia este și Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin propria-i decizie.

Pentru CCA: să-și schimbe atitudinea față de conținutul Declarațiilor privind politica editorială pentru campania electorală, prezentate de către radiodifuzori; să aprobe Declarațiile fără a admite derogări de la legislație; să supravegheze onorarea angajamentelor asumate de către radiodifuzori și, la necesitate, să reacționeze adecvat.

Pentru radiodifuzorii monitorizați:

 • Tv Moldova 1 să reflecte procesul electoral, inclusiv rezultatele eventualelor sondaje electorale, într-un mod în care să-i confirme și să-i fortifice calitate de radiodifuzor public.
 • Prime TV, Canal 2, Canal 3, Publika TV, NTV Moldova, și, parțial, Jurnal Tv, să reflecte rezultatele eventualelor sondaje electorale cu respectarea rigorilor legislației în vigoare, a propriilor angajamente și a normelor profesionale, pentru a evita manipularea electoratului.
 • Tv Moldova 1, Pro TV, TV 7, Realitatea TV, Tv N4 să mențină aceeași modalitate de prezentare a rezultatelor eventualelor sondaje electorale, dar cu oferirea informației depline despre sondaje.

Ion Bunduchi, expert media

_________________________

Studiul de caz a fost realizat în cadrul proiectului ”Monitorizarea mass-media în campania electorală 2016”. Proiectul este implementat de Asociația Presei Independente (API) și Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu sprijinul financiar al National Endowment for Democracy (SUA) şi al Consiliul Europei. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorilor.