Studiu de caz. Reflectarea în principalele ediții informative ale posturilor TV a rezultatelor unui raport al Misiunii de Observare a Alegerilor (MOA), lansat public pe 6 octombrie 2016

0

Moldova 1, Prime TV, TV Canal 2, TV Canal 3, Publika TV, Jurnal TV, Pro TV, TV7, NTV Moldova, Realitatea TV și Accent TV

Prezentul studiu de caz se întemeiază pe cadrul normativ existent de reglementare a reflectării de către mass-media a alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016 și pe analiza modului în care televiziunile monitorizate au comunicat audienței despre rezultatele raportului nr. 3, prezentat de Asociația Promo-LEX, raport ce cuprinde perioada 14 septembrie – 4 octombrie 2016.

Cadrul normativ:

Codul electoral, art. 64 (1) Radiodifuzorii, în cadrul tuturor programelor lor, au obligaţia de a respecta principiile de echitate, responsabilitate, echilibru şi imparţialitate în reflectarea alegerilor.

Art. 641. (6) Publicitatea electorală contra plată va fi însoţită de genericul „Electorala”.

Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din RM, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.181 din 6 septembrie 2016:

 1. Prezentul regulament… are drept scop asigurarea reflectării echitabile, echilibrate şi imparţiale a campaniei electorale la alegerile prezidențiale de către radiodifuzori, promovarea libertăţii de exprimare şi pluralismului politic, stabilirea unor norme obligatorii pentru aplicarea în practică a acestor principii de către radiodifuzori…
 1. Pînă la începerea campaniei electorale, radiodifuzorii au dreptul să reflecte și să informeze publicul cu privire la:
 • activitatea partidelor și a altor organizații social-politice în conformitate cu principiile reflectării echitabile, echilibrate și imparțiale a alegerilor prezidențiale;
 • să reflecte activitatea grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova;
 • toate aspectele electorale, liber de orice amestec din partea autorităților publice, partidelor și a altor organizații social-politice sau a altor entități.
 1. Publicitatea electorală contra plată și cea gratuită, precum și emisiunile de dezbateri electorale vor fi evidenţiate prin mijloace acustice şi/sau vizuale unice pentru identificarea şi separarea lor de alte emisiuni și/sau blocuri de publicitate. De asemenea, pentru contabilizarea timpilor de antenă oferiţi concurenţilor electorali, publicitatea electorală şi emisiunile de dezbateri electorale se vor difuza numai în cadrul unei rubrici speciale.
 1. Radiodifuzorii, în programele de ştiri și în programele de autor, vor reflectata evenimentele din campania electorală cu respectarea prevederilor Codului electoral, prezentului regulament.
 1. Fiecare spot publicitar difuzat trebuie să includă denumirea lizibilă a concurentului electoral care l-a comandat şi genericul „Electorala 2016”.
 1. Radiodifuzorii sînt obligați să ţină evidenţa timpilor de antenă oferiţi concurenţilor electorali şi să prezinte săptămînal (în ziua de luni) către CCA şi CEC prin fax şi/sau în format electronic, informaţia despre volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri şi materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale), inclusiv informaţia despre difuzarea spoturilor de educaţie electorală și informare a alegătorilor în săptămîna precedentă, conform formularului aprobat de CCA.

Remarcă:

Nici legislația în vigoare, nici Regulamentul CEC nu prevăd expres obligațiunea radiodifuzorilor de a plasa subiectele electorale în edițiile informative la o rubrică specială. Regulamentul CEC, p.5., stabilește cum pot radiodifuzorii informa publicul până la începerea campaniei electorale, nu și în campania electorală. Acest fapt poate genera speculații din partea radiodifuzorilor, pe măsură să dezorienteze electoratul.

Date din raportul MOA Promo-LEX relevante pentru public:

MOA Promo-LEX consideră necesar de a majora numărul de SV (secții de votare – n.n.) în: Federația Rusă (or. Moscova și Sankt Petersburg), Belgia, Irlanda, Franța, Italia (or. Mestre și Parma) și România (or. București)”.

”Observatorii MOA Promo-LEX au constatat un total de 20 de cazuri de utilizare a resurselor administrative de către potențialii candidați/candidați pentru perioada monitorizată. Repartizarea cazurilor în funcţie de actorii electorali este următoarea: PDM – 13; PPPSRM – 3; PPPN – 1 PPMSPR – 1; PPPEM – 1 și candidatul independent Vasile Tarlev – 1 caz. Resursele administrative au fost utilizate în următoarele activități: colectarea semnăturilor de către GI, campaniile politice și întâlniri cu potențialii alegători, lansarea în campanie electorală”.

”Potrivit informațiilor furnizate de observatorii Promo-LEX, în perioada monitorizată au fost înregistrate cel puțin 10 cazuri care pot fi calificate drept oferire de cadouri electorale. Cu referire la candidatul desemnat Marian Lupu (PDM), atestăm 5 situații. În s. Etulia (r. Vulcănești), Nicolai Dudoglo, deputat PDM în Parlamentul RM, a oferit un televizor “Vesta” unei familii cu 6 copii. În s. Cocieri (r. Dubăsari) reprezentanți ai PDM au oferit 1 iepure, 1 cocoș, 1 berbec, 2 premii bănești în valoare a câte 400 de lei. Vlad Plahotniuc, vicepreședinte al PDM, împreună cu Constantin Botnari, membrul aceluiași partid în s. Grozeşti (r. Nisporeni), au participat la deschiderea unui teren de joacă pentru copii. Deputatul Constantin Țutu, membru al PDM, a înmânat câte 2 prosoape, unul mare – pentru baie, și unul mediu, pentru față, fiecărui beneficiar al CRISB din or. Ungheni, la eveniment fiind prezentă Ludmila Guzun, președinta raionului Ungheni. Primarul c. Dumeni (r. Rîșcani), membru al PDM, cu ajutorul financiar al partidului, a instalat o răstignire în centrul localității. În cazul candidatului desemnat de PPPSRM, Igor Dodon, de asemenea, constatăm 5 situaţii de oferire a cadourilor electorale. S-au oferit câte 1000 înghețate în s. Cocieri și s. Molovata (r. Dubăsari). Au fost organizate focuri de artificii în s. Cocieri și s. Pîrîta (r. Dubăsari) și s. Cotiujeni (r. Briceni)” (https://promolex.md/wp-content/uploads/2016/10/Raport-electoral-3_2016_final.pdf).

Constatări în urma analizei:

Nr. Televiziuni Mod de reflectare notă
1. TV Moldova 1 Subectul cu referire la raportul MOA Promo-LEX este plasat la rubrica ”Alegeri TV  Moldova  1  difuzează  materiale  electorale  la  o  rubrică
prezidențiale 2016”. Cităm: ”Mai mulți concurenți electorali au folosit resursele specială, lucru de remarcat, chiar dacă legislația electorală nu
administrative în perioada electorală și au oferit cadouri – cel puțin așa arată prevede  expres  obligațiuni  în  acest  sens  (Codul  electoral
datele raportului de monitorizare, efectuată de Promo-LEX. Totodată, Promo- prescrie difuzarea publicității electorale contra plată la rubrica
LEX  consideră  necesară  majorarea  numărului  secțiilor  de  votare  de  peste ”Electorala”).
hotare.  Potrivit  raportului  prezentat  de  Promo-LEX,  observatorii  Misiunii  au Regulamentul prevede ca publicitatea electorală și dezbaterile
constatat mai multe cazuri de evitare a reflectării cheltuielilor reale în procesul de electorale să fie evidenţiate prin mijloace acustice şi/sau vizuale
colectare a semnăturilor, dar și activități de denigrare a concurenților electorali. unice pentru identificarea şi separarea lor de alte emisiuni.
Totodată,  unii  pretendenți  la  funcția  de  șef  al  statului  au  folosit  resursele Conținutul subiectului poartă caracter general, fără concretețe,
administrative în vederea promovării candidaților. ”Ei nu pot folosi mijloacele și fără detalii relevante publicului (electoratului). Atare abordare
bunurile  publice,  adică  resurse  administrative  în  campania  electorală,  lucru scade semnificativ din valoarea informativă a subiectului.
prevăzut expres în Codul electoral. Noi am constatat, cel puțin, 20 de cazuri de De altfel, în aceeași manieră este scris și subiectul la temă
utilizare a resurselor administrative…”. plasat pe site-ul oficial al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”.
TV Moldova 1 s-a limitat la date generale făcute publice în
conferință de presă, fără să caute, să obțină și să prezinte
opiniile/comentariile celor vizați în raport, inclusiv a CEC.
2. Prime TV Nu  a  reflectat  evenimentul,  în  schimb,  a  plasat  câteva  subiecte  cu  tentă Televiziunea   a   neglijat,   neîndreptățit   pentru   o   instituție
electorală, inclusiv: mediatică,  rezultatele  Misiunii  de  Observare  a  Alegerilor,
„12 candidați. Ultimii patru candidați au fost înscriși de CEC”; rezultate relevante pentru electorat, dar critice la adresa PDM.
„Afaceri  prospere.  Nou  bloc  administrativ  în  parcul  industrial  Edineț”,  cu
participarea candidatului PDM;
„Vor  comunicare  bună.  Echipa  PDM  s-a  întâlnit  cu  localnicii  din  Ialpujeni”;
„Prezentatoarea Andreea Marin se alatură campaniei antiviolență, lansată de
Fundația  ”Edelweiss””  și  „Înotătorul  Ion  Lazarenco,  susținut  de  Fundația
”Edelweiss”.
3. TV Canal 2 Nu a reflectat evenimentul. În rest, a procedat ca și Prime TV.
4. TV Canal 3 Nu a reflectat evenimentul. În rest, a procedat ca și Prime TV.
5. Publika TV Nu a reflectat evenimentul. În rest, a procedat ca și Prime Tv.
6. Jurnal TV A reflectat subiectul, intitulându-l „Cadouri electorale împărțite prin țară”, plasând Sunt prezentate principalele date relevante ale raportului, cu
în ediție și alte subiecte electorale, inclusiv: accent pe neregulile admise de candidatul PDM și cel al PSRM,

 

„Sandu și Năstase, pe picior de egalitate”, despre rezultatele sondajului IRI; constatate în raport.
„Prezidențialele, șansa unui nou început” („Manifest adresat cetățenilor”), opinia Final: „Reprezentanții serviciului de presă ai PDM nu au fost de
lui A. Năstase, candidat la funcția de președinte, care a adresat un manifest găsit  pentru  declarații,  iar  cei  de  la  PSRM  au  spus  că,
către cetățeni; deocamdată, se abțin de la comentarii”. Jurnal TV sugerează
„Broșuri denigratoare la adresa lui Năstase”; că a dorit să afle reacția celor vizați. Era necesară, considerăm,
„Localități împânzite de pliante”; și reacția CEC.
„Ieri sediu PL, azi ”grajd”; În ediție au prevalat net subiectele despre candidatul PPDA în
„Legea miliardului”, o crimă”, întâlnire la Durlești cu reprezentanții PPDA; raport cu cele ce au vizat alți concurenți electorali.
„12 pretendenți la șefia statului”.
7. Pro TV A reflectat subiectul fără a-l plasa la vre-o rubrică specială. Sunt  prezentate  principalele  date  ale  raportului.  Final:  „Atât
democrații, cât și socialiștii, nu au comentat raportul Promo-
LEX”.  De  fapt,  nu  trebuie  să  așteptăm  când  cei  vizați  vor
comenta. În plus, contează și opinia CEC.
8. TV 7 A  reflectat  subiectul,  intitulându-l  ”Nereguli  in  campanie”  și  plasându-l  la  o Sunt prezentate principalele date ale raportului. Deși subiectul
rubrică specială – ”Electorala – 2016”. durează 2 min. 50  sec., lipsesc opiniile celor vizați.
9. NTV Moldova A reflectat subiectul, intitulându-l ”Prea puține secții de votare în Rusia”, după ce Deși  prezintă  multe  date  relevante  publicului,  televiziunea
a difuzat și alte subiecte cu tentă electorală: demonstrează o atitudine selectivă: a pus accentul pe numărul
„12 candidați pentru funcția de președinte”; redus de secții de votare doar în Rusia, deși raportul MOA se
„Unioniștii îl atacă pe Dodon”; referă  la  șase  țări;  a  utilizat  doar  datele  din  raport,  care
„Condamnați la sărăcie și inechitate”; favorizează candidatul PSRM; a ignorat  datele din raport ce
„Dodon rămâne favoritul poporului”. indicau nereguli admise de candidatul PSRM.
În toate subiectele apare liderul PSRM I.Dodon. În subiect lipsesc opiniile celor vizați în raport.
La min. 18.20. apare rubrica ”Alegem președintele”, dar nu este clar cu ce scop,
deoarece până la momentul respectiv nu a mai apărut. Un subiect cu impact mai mare pentru public – ”Pestă porcină
africană  în  Moldova”,  este  prezentat  după  toate  materialele
În subiectul cu referire la raportul Promo-LEX, NTV Moldova comunică: ”Mii de electorale, abia la minutul 25.18.
moldoveni aflați pe teritoriul Federației Ruse nu-și vor putea exercita dreptul la
vot  la  alegerile  prezidențiale  din  această  toamnă.  Decizia  Guvernului  de  a
deschide  în  această  țară  doar  8  secții  de  votare  este  calificată  de  către
observatori drept injustă. Asta în condițiile în care aproximativ jumătate de milion
de moldoveni se află pe teritoriul acestei țări. Constatările au fost formulate în cel
de-al 3-lea  raport de monitorizare  a campaniei electorale,  întocmit  de  către
observatorii   Asociației   Promo-Lex.   Observatorii   Promo-Lex   au   constat
necesitatea de a majora numărul secțiilor de votare în șase țări. Este vorba
despre Federația Rusă, Belgia, Irlanda, Franța, Italia și România. Șeful Misiunii
de Observare, Pavel Postică, a declarat că cele mai multe birouri urmau a fi
deschise  în  Rusia,  unde  se  afltă  și  cei  mai  mulți  cetățeni  moldoveni. „Noi
considerăm că un număr de secții de votare mai mare era necesar a fi deschise
în special în Federația Rusă, în special pe baza orașelor Sankt Petersburg și
Moscova,  unde  prezența  la  ultimul  scrutin  parlamentar  a  fost  destul  de
impunătoare. La acele cinci secții de votare au participat 9 mii 521 de persoane.
Asta ar însemna în medie cam 1900 de alegători per secție de votare, deci o
prezență  destul  de  înaltă,  din  puctul  nostru  de  vedere, care  nu  merită a  fi
ignorate  de  autoritățile  satului  RM”,  a  declarat  șeful  Misiunii  de  Observare
Promo-Lex, Pavel Postică. Observatorii au mai spus că, în perioada de colectare
a semnăturilor în sprijinul candidaților pentru funcția de președinte al țării, dintre
cele 24 de grupuri de inițiativă doar 11 au depus rapoarte financiare. Au indicat
donații materiale și le-au estimat la valoarea de piață doar 3 grupuri de inițiativă.
Este vorba despre grupurile de inițiativă din partea lui Igor Dodon, PSRM, Vadim
Brînzan și Roman Mihăeș. Este de fapt un moment inovativ pentru că anterior
aceste donații materiale nu se indicau în anexele pe lângă raportul privind fluxul

 

mijloacelor bănești. Deci, este o prevedere pe care orice grup de inițiativă și
concurent electoral trebuie să o pună în practică”, a menționat Cornelia Călin,
analist  financiar  Promo-Lex.  De  asemenea,  observatorii  Promo-LEX  au
identificat în 7 localități necorespunderi între adresele indicate în buletinele de
identitate ale alegătorilor și datele din Registrul de Stat al Alegătorilor. În satul
Chirsova, raionul Comrat, au fost atestate 80 de astfel de cazuri. Observatorii au
mai identificat 54 de persoane decedate, care figurau în registrul alegătorilor, în
cel puțin 6 localități…”.
10. Accent Tv Nu  a  reflectat  evenimentul,  în  schimb,  a  plasat  câteva  subiecte  cu  tentă Televiziunea dă prioritate subiectelor cu participarea liderului
electorală, inclusiv: PSRM. Televiziunea în mod neîndreptățit a privat audiența sa
„Alegerile  prezidențiale  în  vizorul  APCE”,  dar  este  prezentată  doar  opinia de informația cu referire la modul în care decurge procesul
liderului PSRM după întâlnirea cu reprezentanții APCE; electoral, prezentat în raportul MOA Promo-LEX.
„Sondaj: Igor Dodon – liderul cursei prezidențiale”, fiind vorba de sondajul CBS
AXA / IDIS ”Viitorul”;
„Dodon: cetățenii RM vor plăti dublu pentru miliardul furat”, subiect ”extras”dintr-
o emisiune de la TV 21;
„Moldovenii  sunt  nemulțumiți”,  din  nou,  date  din  sondajul  CBS  AXA  /  IDIS
„Viitorul”;
„Discuții înainte de alegeri: Dodon și Pettit”, despre întâlnirea liderului PSRM cu
ambasadorul SUA la Chișinău;
„Descendenții lui Pușkin la Chișinău”, subiect, în care la ecran apare și liderul
PSRM;
„PSRM  susține  sportul  moldovenesc”,  despre  succesul  veteranilor  sportului
moldovenesc la competițiile de la Novisad, Serbia. Dodon apare la ecran cu 2
intervenții;
„Șahul în Moldova are viitor”, subiect în care la ecran apare și liderul PSRM.
11. Realitatea TV A reflectat subiectul, intitulându-l RAPORT: Promo-LEX a înregistrat mai multe Sunt  prezentate  principalele  date  ale  raportului,  dar  lipsesc
încălcări ale grupurilor de inițiativă pe parcursul colectării semnăturilor”. opiniile celor vizați.

Concluzii:

 • TV Moldova 1 a prezentat rezultatele MOA Promo-LEX într-o manieră ce nu poate conferi subiectului relevanța necesară pentru electorat, ocolind mai multe date și nume concrete. TV Moldova 1 s-a limitat la informația oferită în cadrul conferinței de presă și nu a prezentat în subiect opiniile părților vizate.
 • Prime TV, TV Canal 2,  TV Canal 3,  Publika TV și Accent TV nu au considerat relevant pentru audiența lor raportul MOA Promo-LEX, prezentat în campania electorală, dând preferință unor evenimente, inclusiv, de interes public minor.

–      Prime TV, TV Canal 2, TV Canal 3 și Publika TV au ignorat raportul MOA Promo-LEX, în schimb, au difuzat în edițiile informative mai multe subiecte cu tentă electorală în favoarea PDM, care are candidatul său la prezidențiale și, cel puțin, în ediția din 6 octombrie nu și-au onorat obligaţia de a respecta principiile de echitate, responsabilitate, echilibru şi imparţialitate în reflectarea alegerilor, obligație prevăzută de Codul electoral.

 • Accent TV a ignorat raportul MOA Promo-LEX, în schimb, a difuzat în edițiile informative mai multe subiecte cu tentă electorală în favoarea PSRM și, mai ales, a liderului acestuia, candidat la prezidențiale și, cel puțin, în ediția din 6 octombrie nu și-a onorat obligaţia de a respecta principiile de echitate, responsabilitate, echilibru şi imparţialitate în reflectarea alegerilor, obligație prevăzută de Codul electoral.
 • Jurnal TV, Pro TV, TV 7 și Realitatea TV au reflectat raportul MOA Promo-LEX, au comunicat audienței informația relevantă făcută publică la conferința de presă, dar, cu excepția Jurnal TV, n-au încercat să obțină și să prezinte în subiect opiniile părților vizate.
 • NTV Moldova a reflectat în mod selectiv datele raportului MOA Promo-LEX, utilizând doar informația ce plasa în context pozitiv formațiunea PSRM și ignorând informația ce viza încălcările PSRM depistate de Misiunea de Observare a Alegerilor. NTV Moldova, pe lângă subiectul dat, a difuzat altecâteva cu vădită tentă electorală pro-liderul PSRM și, cel puțin, în ediția din 6 octombrie nu și-a onorat obligaţia de a respecta principiile de echitate, responsabilitate, echilibru şi imparţialitate în reflectarea alegerilor, obligație prevăzută de Codul electoral..

Recomandări

Pentru CEC:

 • Să completeze, în perspectivă, Regulamentul prin a introduce obligativitatea radiiodifuzorilor de a plasa subiectele electorale în edițiile informative la rubrici speciale, pentru a facilita percepția mesajelor de către public.
 • Să reacționeze prompt și în cunoștință de cauză la rapoartele de monitorizare a procesului electoral prezentate public de către misiuni ale societății civile.

Pentru CCA:

 • Să efectueze operativ propriile monitorizări și, în caz de necesitate, să intervină corespunzător.
 • Să reacționeze adecvat și public la rezultatele rapoartelor de monitorizare ce vizează sectorul audiovizual, efectuate de către instituții ale societății civile.

Pentru radiiodifuzorii monitorizați:

 • TV Moldova 1, în reflectarea procesului electoral, să dea dovadă de incisivitate și preocupare plenară pentru informarea adecvată a publicului.
 • Prime TV, TV Canal 2, TV Canal 3, Publika TV, Jurnal TV, NTV Moldova și Accent TV să revină la exercitarea misiunii firești pe care o are o instituție mediatică și să informeze publicul cu respectarea normelor juridice și profesionale.
 • TV Moldova 1, Pro TV, TV 7 și Realitatea TV să asigure în cadrul aceluiași subiect prezența tuturor opiniilor părților vizate, demonstrând astfel grijă pentru informarea plenară și pentru timpul telespectatorului.

Ion Bunduchi, expert media

_________________________

Studiul de caz a fost realizat în cadrul proiectului ”Monitorizarea mass-media în campania electorală 2016”. Proiectul este implementat de Asociația Presei Independente (API) și Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu sprijinul financiar al National Endowment for Democracy (SUA) şi al Consiliul Europei. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanţatorilor.